Previne și oprește rugina din interior. Pătrunde în cele mai mici crăpături. Protecție permanentă. Aderență foarte bună. Uscare rapidă. Formează o peliculă aderentă hidrofobă.

Aplicare: Demontați panourile, dacă există. Tratați mai întâi punctele de rugină cu soluție contra ruginii. Tratați cavitățile închise prin găurile de scurgere a apei. Țineți recipientul în poziție verticală. Nu pulverizați pe componente din cauciuc. Conține: Hidrocarburi, C9-C12, n-alcani, izoalcani, cicloalcani, aromatice (2-25%) Hidrocarburi, C7, n-alcani, izoalcani, cicloalcani. Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, cicloalcani, <5% n-hexan Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune. Poate exploda dacă este încălzit. Poate provoca somnolență sau amețeală. Dăunător faunei acvatice, cu efecte pe termen lung. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. Dacă solicitați sfatul medicului, țineți recipientul sau eticheta la îndemână. Nu lăsați la îndemâna copiilor. Feriți de căldură, suprafețe încinse, scântei, flacără deschisă și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu pulverizați pe flacără deschisă sau pe altă sursă de aprindere. Nu găuriți sau aruncați în foc recipientul nici după golire. Evitați inhalarea de vapori sau de spray. Utilizați numai în aer liber sau într-o incintă bine aerisită. Contactați un CENTRU PENTRU TRATAREA INTOXICAȚIILOR sau un medic dacă nu vă simțiți bine. Adunați scurgerile de conținut. Feriți de lumina soarelui. Nu expuneți la temperaturi mai mari de 50° C. Aruncați conținutul/recipientul la un punct colectare a deșeurilor speciale sau periculoase. Este posibilă acumularea de amestecuri explozibile în lipsa unei aerisiri adecvate.

Pret: 55.00 lei, cu TVA inclus

Cod: 2092
Disponibilitate: In stoc