BENEFICII
Curăță și degresează. Îndepărtează uleiul, grăsimea și murdăria rapid și eficient.
Componentele tratate sunt absolut curate.

CARACTERISTICI
De asemenea valabil și la canistră de 30 de litri. Fără acetonă.

Pentru o montare rapidă și o reparare perfectă. Îndepărtează cu eficacitate uleiul, grăsimea și murdăria. Toate piesele tratate vor fi perfect curate. Nu conține acetonă.

Aplicare: Pulverizați piesele de interes cu atenție. Repetați tratamentul dacă frânele sunt foarte murdare. Nu pulverizați pe cauciuc, plastic și vopsea.
Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune. Poate exploda dacă este încălzit. Provoacă iritarea pielii. Poate provoca somnolență sau amețeală. Dăunător faunei acvatice, cu efecte pe termen lung. Nu lăsați la îndemâna copiilor. Feriți de căldură, suprafețe încinse, scântei, flacără deschisă și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu pulverizați pe flacără deschisă sau pe altă sursă de aprindere. Nu găuriți sau aruncați în foc recipientul nici după golire. Evitați inhalarea de vapori sau de spray. Utilizați numai în aer liber sau într-o incintă bine aerisită. Nu aruncați în mediul înconjurător. În caz de iritare a pielii: solicitați sfatul/intervenția medicului. Feriți de lumina soarelui. Nu expuneți la temperaturi mai mari de 50° C. Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu normele naționale de reciclare a deșeurilor.
Conține naftă ușoară hidrotratată.

Categoria de produs: produse de pregătire și curățare.
Norma privind compușii volatili organici: 850 g/l; valoarea compușilor volatili organici: 681 g/l. Regulamentul 648/2004/CE privind detergenții: conține peste 30% hidrocarburi alifatice.

Pret: 38.00 lei, cu TVA inclus

Cod: 2060
Disponibilitate: In stoc