Cu disulfid de molibden. Este un agent pentru protejarea temporară a mașinii împotriva ruginii și pentru întreținerea suprafețelor metalice ale pieselor din fier și oțel. Pătrunde în cele mai mici crăpături. Deblochează șuruburile înțepenite. Elimină apa. Poate fi aplicat în orice situație.
Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune. Poate exploda dacă este încălzit. Provoacă iritarea pielii. Poate provoca somnolență sau amețeală. Dăunător faunei acvatice, cu efecte pe termen lung. Dacă solicitați sfatul medicului, țineți recipientul sau eticheta la îndemână. Nu lăsați la îndemâna copiilor. Feriți de căldură, suprafețe încinse, scântei, flacără deschisă și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu pulverizați pe flacără deschisă sau pe altă sursă de aprindere. Nu găuriți sau aruncați în foc recipientul nici după golire. Evitați inhalarea de vapori sau de spray. Utilizați numai în aer liber sau într-o incintă bine aerisită. Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/ochelari de protecție/mască de protecție. Contactați un CENTRU PENTRU TRATAREA INTOXICAȚIILOR sau un medic dacă nu vă simțiți bine. Feriți de lumina soarelui. Nu expuneți la temperaturi mai mari de 50° C. Aruncați conținutul/recipientul la un punct de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.
Pret: 23.00 lei, cu TVA inclus

Cod: 2048
Disponibilitate: In stoc