REZOLVARE PROBLEME
Împotriva zgomotelor provocate de plastic,
asamble din plastic, sau zgomote între cauciuc
și metal. Potrivit în special împotriva uzurii prin
frecare.

BENEFICII
Strat protectiv de respingere a apei cu cea
mai bună rezistență la temperaturi ridicate și
scăzute.

CARACTERISTICI
Strat lubrifiant incolor.

Un spray transparent de înaltă performanță care elimină sunetele produse de frecarea „plastic pe plastic” sau între metal și cauciuc. Creează o peliculă incoloră de lubrifiant care atenuează uzura prin frecare. Rezistent la apă, oferă o protecție eficace la temperaturi ridicate sau scăzute.

Aplicare: Agitați bine înainte de utilizare. Pulverizați cu atenție piesele de interes. Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune. Poate exploda dacă este încălzit. Provoacă iritarea pielii. Poate provoca somnolență sau amețeală. Dăunător faunei acvatice, cu efecte pe termen lung. Dacă solicitați sfatul medicului, țineți recipientul sau eticheta la îndemână. Nu lăsați la îndemâna copiilor. Feriți de căldură, suprafețe încinse, scântei, flacără deschisă și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu pulverizați pe flacără deschisă sau pe altă sursă de aprindere. Nu găuriți sau aruncați în foc recipientul nici după golire. Evitați inhalarea de vapori sau de spray. Utilizați numai în aer liber sau într-o incintă bine aerisită. Purtați mănuși de protecție. Contactați un CENTRU PENTRU TRATAREA INTOXICAȚIILOR sau un medic dacă nu vă simțiți bine. Feriți de lumina soarelui. Nu expuneți la temperaturi mai mari de 50° C. Aruncați conținutul/recipientul la un punct de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Este posibilă acumularea de amestecuri explozibile în lipsa unei aerisiri adecvate.

Conține: Hidrocarburi, C7, n-alcani, izoalcani, cicloalcani, hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, cicloalcani, <5% n-hexan.

Pret: 85.00 lei, cu TVA inclus

Cod: 2045
Disponibilitate: In stoc