Cel mai modern spray de ulei de mare eficacitate, cu o nouă formulă de contact. Oferă siguranță în lubrifiere între inspecțiile tehnice, fiind mai puțin lichid ca spray-urile de ulei convenționale. Ulei de întreținere de înaltă performanță cu cea mai recentă formulă. Putere de pătrundere mare. Protejează îmbinările, șuruburile, balamalele, cablurile Bowden, încuietorile etc. Lubrifierea și aderența maximă sunt atinse după evaporarea spray-ului.

Aplicare: Pulverizați piesele de la o distanță de cca. 15-20 cm. Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune. Poate exploda dacă este încălzit. Provoacă iritarea pielii. Poate provoca somnolență sau amețeală. Dăunător faunei acvatice, cu efecte pe termen lung. Dacă solicitați sfatul medicului, țineți recipientul sau eticheta la îndemână. Nu lăsați la îndemâna copiilor. Feriți de căldură, suprafețe încinse, scântei, flacără deschisă și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu pulverizați pe flacără deschisă sau pe altă sursă de aprindere. Nu găuriți sau aruncați în foc recipientul nici după golire. Evitați inhalarea de vapori sau de spray. Utilizați numai în aer liber sau într-o incintă bine aerisită. Purtați mănuși de protecție. Contactați un CENTRU PENTRU TRATAREA INTOXICAȚIILOR sau un medic dacă nu vă simțiți bine. Feriți de lumina soarelui. Nu expuneți la temperaturi mai mari de 50° C. Aruncați conținutul/recipientul la un punct de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Este posibilă acumularea de amestecuri explozibile în lipsa unei aerisiri adecvate. Conține: Hidrocarburi, C7, n-alcani, izoalcani, cicloalcani, hidrocarburi, C6, izoalcani,<5% n-hexan. Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, cicloalcani, <5% n-hexan, distilați (petrol), cu izopropanol naftenic ușor hidrotratat.

Pret: 66.00 lei, cu TVA inclus

Cod: 2043
Disponibilitate: In stoc