BENEFICII
Proprietăți excelente de
lubrifiere. Rezistență bună la
temperaturi scăzute și ridicate cu
penetrare optimă.

Lubrifiantul perfect pentru ungerea rulmenților cu bile și ace. Pentru lanțuri și reductoare cu roți dințate sau melcate. Pentru toate tipurile de articulații și cuplaje, mașini și piese de precizie etc. Produsul se pretează în mod deosebit la lanțuri și cabluri metalice. WEPP 2040 pătrunde cu ușurință în locurile greu accesibile. Produsul se pretează și la balamale, ghidaje liniare, tije de frânare etc. Produsul posedă proprietăți excelente de lubrifiere și aderență și nu devine cleios. Protecție anticorozivă bună.

Utilizare: Înainte de pulverizare, îndepărtați urmele de contaminare de pe piese. Agitați bine înainte de utilizare. Pulverizați piesele de la o distanță de 15-20 cm.

Conține: Hidrocarburi, C5-C7, n-alcani, izoalcani, <5% n-hexan. Pentan. Hidrocarburi, C6, izoalcani,<5% n-hexan. Hidrocarburi, C6-C7, izoalcani, cicloalcani, <5% n-hexan. Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune. Poate exploda dacă este încălzit. Provoacă iritarea pielii. Poate provoca somnolență sau amețeală. Dăunător faunei acvatice, cu efecte pe termen lung. Dacă solicitați sfatul medicului, țineți recipientul sau eticheta la îndemână. Nu lăsați la îndemâna copiilor. Feriți de căldură, suprafețe încinse, scântei, flacără deschisă și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu pulverizați pe flacără deschisă sau pe altă sursă de aprindere. Nu găuriți sau aruncați în foc recipientul nici după golire. Evitați inhalarea de vapori sau de spray. Utilizați numai în aer liber sau într-o incintă bine aerisită. Purtați mănuși de protecție. Contactați un CENTRU PENTRU TRATAREA INTOXICAȚIILOR sau un medic dacă nu vă simțiți bine. Feriți de lumina soarelui. Nu expuneți la temperaturi mai mari de 50° C. Aruncați conținutul/recipientul la un punct de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Este posibilă acumularea de amestecuri explozibile în lipsa unei aerisiri adecvate.

Pret: 74.00 lei, cu TVA inclus

Cod: 2040
Disponibilitate: In stoc