Este un agent de curățare activ pentru motoarele moderne cu amestec sărac, de mare putere, cu injecție directă a carburantului. Carburantul devine un mediu purtător care este activat de noile componente de curățare și acționează în zonele de injecție și de ardere. Excelente proprietăți de curățare chiar și pe vehiculele mai vechi. Produs intens hidrofob și demulgator rapid, acționând în cazul condensării apei (DIN 51599). Compatibil cu standardele EURO 5 și 6.

Aplicare: Înainte de inspecția tehnică. Folosiți produsul în caz de defecțiune sau când motorul nu funcționează corespunzător. Conținutul unui recipient este suficient pentru până la 80 de litri de carburant.

Atenție: Lichid și vapori inflamabili. Poate fi fatal dacă este înghițit și dacă pătrunde pe căile respiratorii. Provoacă leziuni oculare grave. Dăunător faunei acvatice, cu efecte pe termen lung. Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/ochelari de protecție/mască de protecție. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: contactați de urgență un CENTRU PENTRU TRATAREA INTOXICAȚIILOR sau un medic. DACĂ INTRĂ ÎN CONTACT CU PIELEA (sau părul): Dezbrăcați imediat toate hainele contaminate. Clătiți pielea cu apă sau faceți duș. ÎN CAZ DE PĂTRUNDERE ÎN OCHI: Clătiți cu grijă cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact dacă există și sunt ușor de scos, apoi continuați să clătiți. Contactați de urgență un CENTRU PENTRU TRATAREA INTOXICAȚIILOR sau un medic. NU provocați vomitarea.

Pret: 78.00 lei, cu TVA inclus

Cod: 2036
Disponibilitate: In stoc