BENEFICII
Astupă porii sudurilor noi, protejează contra coroziunii. Uscare rapidă. Aderență ridicată.

Este o nouă substanță activă pe bază de amestec de zinc și aluminiu de înaltă calitate. Cosmetizează și protejează suprafețele împotriva coroziunii și nivelează porțiunile afectate de pe suprafețe zincate. Uscare rapidă. Mare putere de aderență. Ideal pentru re-galvanizarea tăieturilor și sudurilor. Rezistă până la 600° C. Peliculă ne-poroasă.

Aplicare: Curățați temeinic piesele înainte de aplicare. Agitați recipientul intens. Pulverizați de la o distanță de cca. 25 cm. Conține acetonă, naftă (petrol) ușoară aromată, acetat de butil. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune. Poate exploda dacă este încălzit. Provoacă iritarea gravă a ochilor. Poate provoca somnolență sau amețeală. Dăunător faunei acvatice, cu efecte pe termen lung. Nu lăsați la îndemâna copiilor. Feriți de căldură, suprafețe încinse, scântei, flacără deschisă și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu găuriți sau aruncați în foc recipientul nici după golire. Evitați inhalarea de vapori sau de spray. Utilizați numai în aer liber sau într-o incintă bine aerisită. ÎN CAZ DE PĂTRUNDERE ÎN OCHI: Clătiți cu grijă cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact dacă există și sunt ușor de scos, apoi continuați să clătiți. Păstrați produsul într-un spațiu bine aerisit. Aruncați conținutul/recipientul la un punct de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.

Pret: 84.00 lei, cu TVA inclus

Cod: 2090
Disponibilitate: In stoc