Este o nouă combinație de agenți cu un efect mai intens, pentru o demontare rapidă. Nu conține rășini și acid. Dizolvă rugina rapid și deblochează piesa. Deosebit de eficace în cazul coroziunii metalelor ușoare și neferoase. Nu atacă plasticul și cauciucul. Permite demontarea imediată.

Aplicare: Pulverizați din abundență piesele și componentele ruginite și începeți imediat să deblocați piesa.

Conține: Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, cicloalcani, <5% n-hexan. Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune. Poate exploda dacă este încălzit. Provoacă iritarea pielii. Dăunător faunei acvatice, cu efecte pe termen lung. Nu lăsați la îndemâna copiilor. Feriți de căldură, suprafețe încinse, scântei, flacără deschisă și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu pulverizați pe flacără deschisă sau pe altă sursă de aprindere. Nu găuriți sau aruncați în foc recipientul nici după golire. Nu aruncați în mediul înconjurător. Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/ochelari de protecție/mască de protecție. DACĂ INTRĂ ÎN CONTACT CU PIELEA: Spălați din abundență cu apă. În caz de iritare a pielii: solicitați sfatul/intervenția medicului. Feriți de lumina soarelui. Nu expuneți la temperaturi mai mari de 50° C.

Pret: 48.00 lei, cu TVA inclus

Cod: 2146
Disponibilitate: In stoc