INDICAT PENTRU
Bornele vehiculelor și ale acumulatorului.

REZOLVARE PROBLEME
Previne coroziunea și uzura.

BENEFICII
Garantează fluxul de curent și protejează împotriva oxidării.

CARACTERISTICI
Fără Acid!

Pentru curățarea și întreținerea bornelor bateriilor autoturismelor. Garantează fluxul optim al curentului și protejează împotriva uzurii. Previne coroziunea. Nu conține acid.

Aplicare: Agitați intens înaintea utilizării. Pulverizați bornele și contactele bateriei de la o distanță de cca. 20 cm. Așteptați cel puțin 10 minute înainte de a reporni autoturismul. Aerosol extrem de inflamabil. Poate provoca somnolență sau amețeală. Dăunător faunei acvatice, cu efecte pe termen lung. Expunerea repetată la produs poate provoca uscarea sau crăparea pielii. Nu lăsați la îndemâna copiilor. Feriți de căldură, suprafețe încinse, scântei, flacără deschisă și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Evitați inhalarea de vapori sau de spray. Utilizați numai în aer liber sau într-o incintă bine aerisită. ÎN CAZ DE INHALARE: Conduceți persoana în aer liber și asigurați-i confortul necesar respirației. Păstrați produsul într-un spațiu bine aerisit. Conține: naftă (petrol) ușoară alifatică Recipient sub presiune. Feriți de lumina soarelui. Nu expuneți la temperaturi mai mari de 50° C. Nu găuriți sau aruncați în foc recipientul nici după golire. Nu pulverizați pe flacără deschisă sau pe altă sursă de aprindere.

Pret: 85.00 lei, cu TVA inclus

Cod: 2076
Disponibilitate: In stoc