Dezoxidant dielectric pentru toate tipurile de dispozitive electrice și electronice. Degresează și dezoxidează. Poate fi aplicat fără nicio pregătire prealabilă. Nu este adecvat pentru: policarbonat, polimetil metacrilat, polistiren și PVC rigid.

Conține: Hidrocarburi, C9-C11, n-alani, izoalcani, cicloalcani, <2% distilați aromați (petrol), naftă ușoară hidrotratată. Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune. Poate exploda dacă este încălzit. Poate provoca somnolență sau amețeală. Dacă solicitați sfatul medicului, țineți recipientul sau eticheta la îndemână. Nu lăsați la îndemâna copiilor. Feriți de căldură, suprafețe încinse, scântei, flacără deschisă și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu pulverizați pe flacără deschisă sau pe altă sursă de aprindere. Nu găuriți sau aruncați în foc recipientul nici după golire. Evitați inhalarea de vapori sau de spray. Utilizați numai în aer liber sau într-o incintă bine aerisită. Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/ochelari de protecție/mască de protecție. Contactați un CENTRU PENTRU TRATAREA INTOXICAȚIILOR sau un medic dacă nu vă simțiți bine. Feriți de lumina soarelui. Nu expuneți la temperaturi mai mari de 50° C. Aruncați conținutul/recipientul la un punct de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.

Pret: 45.00 lei, cu TVA inclus

Cod: 2071
Disponibilitate: In stoc