Spray lubrifiant incolor și netoxic cu rezistență deosebită la apă dulce și sărată. Conține „teflon”. Folosit la ungerea componentelor sistemului de frânare, cuplajelor, lanțurilor, șuruburilor, ghidajelor liniare, clanțelor, bornelor de baterie, arcurilor lamelare și roților dințate. Nu pătează. Nu atacă cauciucul. Adecvat pentru piese supuse la sarcini grele. Protecție permanentă împotriva ruginii. Nu conține solvenți pe bază de clor sau silicon. Nu afectează stratul de ozon. Utilizare: Agitați bine înainte de folosire. Pulverizați peste piese.

Conține: Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, cicloalcani, <5% n-hexan Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune. Poate exploda dacă este încălzit. Provoacă iritarea pielii. Poate provoca somnolență sau amețeală. Dăunător faunei acvatice, cu efecte pe termen lung. Nu lăsați la îndemâna copiilor. Feriți de căldură, suprafețe încinse, scântei, flacără deschisă și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu pulverizați pe flacără deschisă sau pe altă sursă de aprindere. Nu găuriți sau aruncați în foc recipientul nici după golire. Evitați inhalarea de vapori sau de spray. Utilizați numai în aer liber sau într-o incintă bine aerisită. Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/ochelari de protecție/mască de protecție. DACĂ INTRĂ ÎN CONTACT CU PIELEA: Spălați din abundență cu apă. Contactați un CENTRU PENTRU TRATAREA INTOXICAȚIILOR sau un medic dacă nu vă simțiți bine. În caz de iritare a pielii: solicitați sfatul/intervenția medicului. Feriți de lumina soarelui. Nu expuneți la temperaturi mai mari de 50° C.

Pret: 48.00 lei, cu TVA inclus

Cod: 2056
Disponibilitate: In stoc