BENEFICII
Curăță ghidajele supapelor de admisie și
îndepărtează depunerile de pe supapele de
admisie și scaunele supapelor.
Asigură o poziție precisă a supapei și
restabilește compresia uniformă.

Curăță ghidajele supapelor de admisie și evacuare. Curățarea supapelor asigură o funcționare optimă a motorului. Elimină depunerile de pe supapele de admisie și de pe scaunele supapelor. Asigură închiderea perfectă a supapelor. Asigură o compresie constantă și valori bune la testele de emisii.

Aplicare: (cu capul adaptabil al spray-ului) Încălziți motorul. Decuplați furtunul de vacuum în punctul potrivit și introduceți capul spray-ului. Pulverizați jumătate din aerosol la temperatura de lucru, la 2.000 rpm, în mod egal peste toate canalele de admisie, mișcând capul spray-ului înainte și înapoi. Lăsați produsul să acționeze cca. 30 minute, apoi utilizați restul aerosolului.

Atenție: Lichid și vapori deosebit de inflamabili. Poate fi fatal dacă este înghițit și dacă pătrunde pe căile respiratorii. Provoacă iritarea pielii. Provoacă iritarea gravă a ochilor. Dăunător faunei acvatice, cu efecte pe termen lung. Feriți de căldură, suprafețe încinse, scântei, flacără deschisă și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Împământați recipientul și echipamentul pe care pulverizați. Utilizați unelte care nu produc scântei. Luați măsuri pentru prevenirea descărcărilor de electricitate statică. Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/ochelari de protecție/mască de protecție. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: contactați de urgență un CENTRU PENTRU TRATAREA INTOXICAȚIILOR sau un medic. DACĂ INTRĂ ÎN CONTACT CU PIELEA (sau părul): Dezbrăcați imediat toate hainele contaminate. Clătiți pielea cu apă sau faceți duș. ÎN CAZ DE PĂTRUNDERE ÎN OCHI: Clătiți cu grijă cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact dacă există și sunt ușor de scos, apoi continuați să clătiți. NU provocați vomitarea. În caz de incendiu: Folosiți stingător cu pulbere pentru a stinge.

Pret: 109.00 lei, cu TVA inclus

Cod: 2033
Disponibilitate: In stoc