REZOLVARE PROBLEME
Dizolvă uleiul, toate rezidurile grase.
Elimină noroiul, depunerile de piatră, și
depunerile de rugină.

BENEFICII
Compatibil cu toate metalele, cauciuc și
plastic. Crește funcționarea în parametri, și
oferă siguranță sistemului de răcire.
Fără solvenți, nu conține acizi agresivi sau
alcalini dăunatori.

Asigură curățarea completă a întregului sistem de răcire. Dizolvă și elimină reziduurile de ulei și grăsime. Elimină resturile de ulei, piatra și rugina. Compatibil cu toate tipurile de metal, cauciuc și plastic. Nu conține acizi și alcalii agresive. Mărește fiabilitatea în funcționare a sistemului de răcire.

Aplicare: Turnați conținutul recipientului în lichidul de răcire. Porniți încălzirea. Lăsați motorul să meargă 30 min., apoi goliți sistemul de răcire și clătiți bine cu apă. Umpleți cu amestec de apă și antigel și cu WEPP 2020 Lichid de protecție a sistemului de răcire. Repetați operațiunea dacă murdăria persistă.

Provocă leziuni oculare grave. Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/ochelari de protecție/mască de protecție. ÎN CAZ DE PĂTRUNDERE ÎN OCHI: Clătiți cu grijă cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact dacă există și sunt ușor de scos, apoi continuați să clătiți. Contactați imediat un CENTRU PENTRU TRATAREA INTOXICAȚIILOR sau un medic. Conține: alcool etoxilat, C9-C11, acid sulfonic, sec-alcan, C14-C17, sare de sodiu

Pret: 126.00 lei, cu TVA inclus

Cod: 2023
Disponibilitate: In stoc